Firma Handlowo Produkcyjna "GOLDEGS" powstała w 1993 roku.

 

Jej założycielami byli panowie Janusz Baydak i Arkadiusz Rybak. Początkowo firma zajmowała się jedynie hurtową sprzedażą jaj konsumpcyjnych. Dzięki temu zarówno współwłaściciele jak i pracownicy posiadają niezbędne doświadczenie dotyczące przemysłu jajczarskiego.W 1996 roku, w związku z rozszerzaniem działalności i ciągle zwiększającym się popytem na jaja zakupiono hale magazynowe, gdzie przeniesiono podstawową działalność firmy. W 1998 roku wychodząc naprzeciw wymaganiom producentów makaronu uruchomiono pierwsze stanowisko do wybijania jaj. Początkowo były to niewielkie ilości. Ciągle zwiększający się popyt na płynne produkty jajowe i zalety związane z ich użyciem w branży spożywczej były powodem do ciągłego zwiększania produkcji. Dalszy rozwój firmy to unowocześnianie i powiększanie parku maszyn (linia technologiczna wg własnego pomysłu; linia pasteryzacji, homogenizacji i pakowania produktu).

 

Rok 2000 to okres modernizacji zakładu i przygotowania do dalszego zwiększania produkcji. W 2001 roku zakupiono i uruchomiono nową linię wybijania jaj a także rozpoczęto szeroko zakrojone działania marketingowe i przygotowania do wdrożenia systemu HACCP, co w 2002 roku pozwoliło na zwiększenie zakresu działalności firmy. Z początkiem roku 2003 rozpoczęto gruntowną przebudowę zakładu mającą na celu przystosowanie produkcji do wymogów Unii Europejskiej. Zakupiono nowe technologie pasteryzacji i pakowania produktów jajowych.

 

W roku 2010 nastąpiła kolejna modernizacja lini wybijania i pasteryzacji, zakupiono jedną z pierwszych jeśli nie pierwszą w Polsce maszynę do wybijania jaj o wydajności 108000 szt. jaj na godzinę. Pozwoliło to na uzyskanie produktu najwyższej jakości jak i podwojenie dotychczasowej wydajności. W 2018 roku wdrożono i certyfikowano system BRC FOOD V.7 

Ciagłe inwestycje w unowocześnianie zakładu pozwala Firmie GOLDEGS na wytwarzanie produktów spełniających oczekiwania najbardziej wymagających odbiórców.

 

Obecnie firma "GOLDEGS" jest dostawcą płynnej masy jajowej do takich odbiorców jak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma „GOLDEGS” bierze czynny udział w akcjach charytatywnych i stale współpracuje z instytucjami pomocy społecznej w regionie częstochowskim. Wspiera finansowo młodzieżowe kluby sportowe.